Český hudební slovník osob a institucí

Umlauff, Wenzel

(Umblauff)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů


Umlauff, Wenzel (psán též Umblauff), výrobce nátrubkových nástrojů, 1770–1774, Praha.

Bydlel v Praze na Starém městě 677. Zachovaly se jeho dva lesní rohy – v Teplicích a v Praze.

Literatura:

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze 29, řada A, 1975, s. 231).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 26.1.2009