Český hudební slovník osob a institucí

Bausch, Josef ze Zvěřína

(Joseph; Schwerin)
Charakteristika: Houslař


Bausch, Josef ze Zvěřína (Schwerin?; psán též Joseph), houslař, konec 19.– 1. třetina 20. století, Praha. (?)
 
Houslař, který se na čas usídlil v Praze. V dubnu 1921 uspořádal v Praze u malíře Karla Wagnera srovnávací zkoušku houslí a zároveň oznámení o svém novém vynálezu. Bausch totiž objevil u některých italských houslí, že jsou lakovány nejen na povrchu, ale také uvnitř. Prostudoval na 600 lakových receptů a přišel na lak, který je podobný onomu vnitřnímu italskému. Podle jeho teorie pak kterékoliv housle, které jsou zevnitř nalakovány jeho lakem, znějí jako italské. Zkouška však tuto teorii samozřejmě nepotvrdila.


Literatura:

Voldan, Bedřich: Co má věděti každý houslista o svém nástroji? II. Z čarodějné kuchyně houslařské (Praha 1922, s. 3–8).
Voldan, Bedřich: Co má věděti každý houslista o svém nástroji? (Praha 1922,  s. 3–5).
Hrabal, Odolen: O houslích a houslařství (Praha 1931, s. 152).
 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 27.1.2009