Český hudební slovník osob a institucí

Svoboda, Karel 4)

Charakteristika: Nástrojař

Datum narození/zahájení aktivity: 7.1.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Po roce

Svoboda, Karel 4), nástrojař, narozen 7. 1. 1873, Praha, zemřel po 1920, tamtéž.
 
V letech 1895–1903 byl účetním u pražského nástrojaře Františka Karla Rotta. V roce 1903 vstoupil u firmy do učení a v roce 1907 byl prohlášen za vyučeného nástrojaře. Po smrti majitele obchodu v roce 1918 převzal od vdovy závod. Smyčcové nástroje nevyráběl, pouze opravoval a prodával podřadné tovární výrobky.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 107).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009