Český hudební slovník osob a institucí

Lettovský, František

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.1.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.8.1987

Lettovský, František, hudební pedagog, narozen 17. 1. 1913, Ostrava, zemřel 9. 8. 1987, tamtéž.
 
Pocházel z rodiny úspěšného moravskoostravského obchodníka. V roce 1932 absolvoval ostravskou obchodní akademii, největší pozornost však věnoval svému hudebnímu vzdělání. Učitelem houslové hry mu byl Jan Pešat. Po vykonání státních zkoušek z houslí a klavíru byl od roku 1937 učitelem Hudební školy Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích, kde vyučoval především hře na housle. V letech 1943–1953 byl vyučujícím houslové hry a hudebněteoretických předmětů Pedagogického oddělení pro přípravu učitelů hudby na téže škole. 1941–1945 absolvoval soukromé studium hudební kompozice u Viléma Petrželky a Bohumíra Lišky v Brně. Roku 1956 se stal ředitelem nově založené Hudební školy v Ostravě-Zábřehu, odkud se o tři roky později vrátil jako ředitel zpět do Vítkovic. V období 1970–1983 byl učitelem hudebněpedagogických a hudebněteoretických disciplín na konzervatoři v Ostravě.
 
Kromě učitelské činnosti se Lettovský věnoval i komponování instruktivních (houslových, klavírních a souborových) skladeb. Byl sólistou koncertů Pešatova Orchestrálního sdružení a Komorního orchestru Hudební školy Leoše Janáčka, vystupoval i jako komorní hráč (zvláště v duu se svou manželkou Vlastou). V 70. letech působil jako externí violista Janáčkovy filharmonie Ostrava. Záslužně se zúčastnil metodické práce v hudebněpedagogických institucích tehdejšího Severomoravského kraje, 1983–1986 byl předsedou krajské pobočky České hudební společnosti.
 
Ve 30. a 40. letech působil jako hudební kritik v ostravském denním tisku. V protektorátním Českém slově sledoval abonentní koncerty Spolku pro komorní hudbu v Moravské Ostravě, Jaroslavem Voglem, Františkem Jílkem a Jaroslavem Krombholcem řízené koncerty orchestru Národního divadla moravskoslezského a operní představení souboru téhož divadla. Pozornost věnoval i hudebněpedagogickým problémům. 1947 byl za kritickou činnost v ostravském Novém slově odměněn „Uměleckou cenou Města Ostravy“.

Literatura:

I. Lexika
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (Opava – Ostrava 1995, s. 78–79).
 
II. Ostatní
Almanach k 25. výročí založení ostravské konzervatoře, Ostrava 1978.
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka, Ostrava 1981.
Mazurek, Jan: Jan Pešat (1892–1974). Příspěvek k dějinám ostravské hudební výchovy 20. století, Ostrava 2002.
 
Jan Mazurek
Datum poslední změny: 11.6.2003