Český hudební slovník osob a institucí

Vítek, Pavel 1)

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 30.1.1955

Vítek, Pavel, violista, narozen 30. 1. 1956, Ostrava-Petřkovice.

Na ostravské konzervatoři studoval hru na housle u Vlasty Záletkové a hru na violu u Rudolfa Šrubaře. Na brněnské JAMU pak pokračoval ve studiu hry na violu u Jiřího Kratochvíla (absolvoval 1981).
V roce 1980 začal vyučovat hru na violu a komorní hru na ostravské (nynější Janáčkově) konzervatoři, kde působí dodnes, od roku 1991 vyučuje tytéž obory na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.
V roce 1972 inicioval založení Smyčcového kvarteta ostravské konzervatoře, nynějšího Kubínova kvarteta, s nímž během třicetiletého uměleckého působení provedl více než 1000 koncertů téměř ve všech evropských zemích. S kvartetem absolvoval také několik soutěží a vystoupil na mnoha českých i  zahraničních festivalech. Jako komorní hráč dále dlouhodoběji spolupracoval s pianistou Jiřím Niedobou. Od roku 1990 působil také jako dirigent a umělecký vedoucí Slezského komorního orchestru.

Diskografie:

Brahms, Johannes: Sonáta f moll op. 120 č. 1 pro violu a klavír, Jiří Niedoba – klavír (MC, CD Stylton 2000);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 1, Kubínovo kvarteto (MC, CD Stylton 1996);
Janáček, Leoš: Smyčcový kvartet č. 2, Kubínovo kvarteto (LP Panton 1983, CD Stylton 1996);
Kubín, Rudolf: Concertino pro kontrabas a oktet, Květoslav Borovička – kontrabas, Akademia Quintet, Kubínovo kvarteto (CD ARCO DIVA 2002);
Kubín, Rudolf: Humoresky pro housle, violu, violoncello a klarinet, Valter Vítek – klarinet, Kubínovo kvarteto: Luděk Cap – housle,  Jiří Zedníček – violoncello (CD ARCO DIVA 2002);
Kubín, Rudolf: Smyčcový kvartet č. 1, Kubínovo kvarteto (CD ARCO DIVA 2002);
Martinů, Bohuslav: Sonáta pro violu a klavír, Jiří Niedoba – klavír (MC, CD Stylton 2000);
Pergolessi, Giovanni Battista: Stabat mater, Slezský komorní orchestr, Koncertní sbor Permoník, Mária Tkadlčíková – soprán, Tamara Brummerová – alt (CD Stylton 1997);
Podešva, Jaromír: Sonáta pro violu sólo „Kruh“ (CD Stylton 2000);
Stravinskij, Igor: Tři kusy pro smyčcové kvarteto, Kubínovo kvarteto (MC);
Šostakovič, Dmitrij: Komorní symfonie op. 110a, Slezský komorní orchestr (CD ČR 1995).

Literatura:

Who is…? 1. vydání, Zug, 2002.

Hana Adámková Heidrová


Datum poslední změny: 16.3.2009