Český hudební slovník osob a institucí

Vičarová, Eva

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 16.8.1973

Vičarová, Eva (roz. Slavíčková), muzikoložka, narozena 16. 8. 1973, Šumperk.
 
Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1991) studovala v letech 1991–96 muzikologii (Mgr. – diplomová práce: Olomoucký dómský kůr a jeho hlavní představitelé, 1872–1975) na Filozofické fakultě UP v Olomouci a zároveň dva roky na téže fakultě žurnalistiku; toto studium ukončila titulem Bc. taktéž v roce 1996. Kontinuálně vstoupila na své alma mater do interní formy doktorského studijního programu v oboru Teorie a dějiny hudby, který absolvovala v roce 2000 (titul Ph.D. – na základě státní doktorské zkoušky a disertační práce Vojenská hudba v Olomouci v letech 1848–1918 na pozadí vývoje vojenské hudby v Rakousku v 19. století. Olomouc 1999) a v roce 2000 se také stala na katedře muzikologie FF UP v Olomouci odbornou asistentkou; po přerušení mateřskou dovolenou, kdy připravovala hudebněpublicistické pořady v Českém rozhlase, působí ve funkci vědeckého pracovníka na muzikologické katedře v Olomouci dodnes. Vedle výuky dějin světové a české hudby, hudební kritiky a popularizace hudby a hudební analýzy se v letech 1998–2001 zapojila do týmu pracujícího na projektu European Science Foundation: Musical Life in Europe 1600–1900 a byla členkou týmu Výzkum historie a kultury Moravy (1999–2003). Zabývá se dějinami hudební kultury na Moravě v 19. století a historií rakouské vojenské hudby v 19. století. Redigovala tři sborníky olomoucké muzikologické katedry. V roce 1997 zvítězila v soutěži mladých žurnalistů organizovanou Nadací pro občanskou společnost pod patronací velvyslankyně USA. Po úspěšném rigorózním řízení získala v roce 2003 titul PhDr.

Dílo:

Dílo literární

Knihy

Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc (Olomouc 2002).

Studie a stati        
Military bands in the second half of the 19th century in Moravia, especially in Olomouc (Musicologica Olomucensia IV, AUPO, Philosophica-Aesthetica 17, Olomouc 1998, s. 213–217);
Militärkapelle und ihre Stellung in dem Musikleben des 19. Jahrhunderts. Einfluss der Militärkapelle auf die Olomoucer Musikkultur bis zum Jahre 1918 (Musicologica Olomucensia V, AUPO, Philosophica-Aesthetica 19, Olomouc 2000, s. 143–154);
Význam vojenské hudby pro hudební kulturu habsburské monarchie v 19. století (Opus musicum 23, 2001, č. 1, s. 11–21);
Militärmusik in Olomouc in den Jahren 1848 bis 1918 vor dem Hintergrund der Entwicklung der Militärmusik in Oesterreich im 19. Jahrhundert (Kongressberichte Bad Waltersdorf, Steiermark 2000, Lana Südtirol 2002. Ed. B. Habla. Alta Musica, Band 24, Tutzing 2003, s. 113–140);
Austrian military music of the 19th century and Olomouc (Czech Music, 2003, č. 2, s. 5–6);
Austrian military bands and the circulation of military music in the Habsburg Empire during the 19th century (Musical Life in Europe 1600–1900. Volume 9. Circulation of Music. Ed. R. Rasch, Berlin 2007);

Opera Orchestras in Moravia and Silesia in the Eighteenth and the Nineteenth Centuries (Musical Life in Europe 1600–1900. Volume 7. Opera Orchestras. Ed. F. Piperno, Berlin 2007 – spolu s Lucií Brázdovou, Jitkou Balatkovou a Karlem Boženkem).

Literatura:

Hronová, Milada: S PhDr. E. Vičarovou o publikaci Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc (Žurnál UP 13, 2003, č. 6, s. 4).
 
Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 18.3.2009