Český hudební slovník osob a institucí

Bartoš, Ivo

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 30.10.1960

Bartoš, Ivo, varhaník, narozen 30. 10. 1960, Dačice.
 
Vystudoval Konzervatoř v Brně (1976–81) a absolvoval hru na varhany u Aleny Veselé na JAMU (1981–86), kde také působil jako umělecký aspirant (1988–90). Dále v letech 1985–86 studoval varhanní hru a improvizaci na Conservatoire National de Région ve Štrasburku u Daniela Rotha. Účastnil se mnoha mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením Pieta Kee, Hanse Haselböcka, Gastona Litaize, Flory Peeterse nebo Martina Gottharda Schneidera. V letech 1990–95 vyučoval na brněnské konzervatoři a od roku 1995 působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (nejdříve jako odborný asistent, od roku 1998 jako docent).
Ivo Bartoš účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech: v Lecce v Itálii (1985), v Karlových Varech (1990), ve Zlíně – spolupracoval s trumpetistou Ole Edverdem Antonsonem (1990), v Helsingoru v Dánsku (1991), v Žilině (1993), ve Vídni – koncertoval se Slovenskou filharmonií (1993), v Bratislavě (1994), v Telči účinkoval s Magdalenou Koženou (1995), v Ostravě – spoluúčinkoval v Janáčkově Glagolské mši (2000). Uspořádal mnoho varhanních koncertů u nás i v zahraničí, např. ve Španělsku, Itálii, Rakousku, Německu, Dánsku, Polsku, Sovětském svazu, Francii. Doprovází na varhany četná pěvecká tělesa (APS Moravan, Ars Brunensis Chorus, Camerata Bratislava). 13. 6. 1988 premiéroval se Státní filharmonií Brno Koncert pro varhany Ingrid Silné, dirigoval Jan Zbavitel. Ivo Bartoš také spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. Je držitelem Ceny hudební mládeže z Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro 1984, dále získal druhou cenu v Interpretační soutěži Ministerstva kultury v Brně (1984).
 
Jana SobotkováDatum poslední změny: 16.7.2008