Český hudební slovník osob a institucí

Bernášek, Václav

Charakteristika: Violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity: 29.10.1944

Bernášek, Václav, violoncellista, narozen 29. 10. 1944, Kladno.
 
Základní hudební vzdělání získal studiem hry na klavír LŠU v Brně. Jako dvanáctiletý začal soukromě studovat hru na violoncello u Karla Pravoslava Sádlo. Do roku 1962 studoval na Střední průmyslové škole strojnické na Kladně. 1963–68 byl žákem Karla Pravoslava Sádlo a Miloše Sádlo na hudební fakultě AMU v Praze. V roce 1982 absolvoval postgraduální studium komorní hry ve třídě Antonína Kohouta na AMU. 1970–76 byl členem, 1976–80 koncertním mistrem skupiny violoncell v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK.
V roce 1972 spoluzaložil v rámci FOK Nové smyčcové kvarteto, jehož členy byli dále primárius Pravoslav Kohout, sekundista Jan Odstrčil a violista Jiří Najnar. Název Kocianovo kvarteto nese tento soubor, jehož je Bernášek uměleckým vedoucím, od roku 1975.
1967 získal čestné uznání na Mezinárodní violoncellové soutěži ve Vídni, 1968 druhou cenu v interpretační soutěži Ministerstva kultury ČSR.
Kocianovým kvartetem absolvoval Bernášek stovky koncertních vystoupení doma i v zahraničí (mimo jiné Anglie, Belgie, Brazílie, Francie, Finsko, Nizozemí, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo apod.) a nahrál celkem padesát kompaktních disků pro firmy Supraphon, Panton, Multisonic, Bonton, Nippon Columbia, Orfeo, Praga Digitals, Harmonia mundi France a další (mimo jiné Kvartet e moll „Z mého života“ Bedřicha Smetany, Smyčcové kvartety op. 34, 51, 96, 105 a 106 Antonína Dvořáka, Klavírní kvintety op. 34 a op. 60 Johannesa Brahmse, Smyčcové kvartety K. V. 387, 421, 428, 458, 464, 465, 499, 575, 589 a 590 Wolfganga Amadea Mozarta, dále kvartetní a kvintetní díla Josepha Haydna, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka, Franze Schuberta, skladby Ivany Loudové, Václava Kašlíka, Václava Riedlbaucha, Věroslava Neumanna, Viktora Ullmanna, Hanse Krásy, Pavla Haase, Bohuslava Martinů, a další; významným interpretačním počinem bylo veřejné provedení a kompletní nahrávka smyčcových kvartetů Paula Hindemitha. Z jeho iniciativy probíhá pod patronací Josefa Kouteckého ojedinělý cyklus komorních koncertů, pořádaný I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pod názvem Karolínské koncerty. Kocianovým kvartetem nahrával Bernášek pro firmy Supraphon, Panton, Bonton, Studio Matouš, Denon, Nippon Columbia, Orfeo, Radioservis a Praga Digitals.
Od roku 1990 je Bernášek pedagogem Akademie múzických umění pro obor komorní hry (v roce 1996 se habilitoval jako docent). Jeho třídou prošly mimo jiné Benewitzovo kvarteto, M. Nostitz Quartet, Penguin Q., Klavírní kvintet Rudolfa Firkušného a Artemiss Trio.


Literatura:

I. Lexika
Čeští koncertní umělci-instrumentalisté (Praha 1983).
Čeští koncertní umělci-komorní soubory (Praha 1987).
WHO IS...? (v České republice), (Zug 2002).
 
II. Ostatní
Evropská hudební kultura se bez nás neobejde (rozhovor) (Regionální měsíčník pro Prahu 6 Veleslavín 39, č. 11, 2002, s. 6–9).
 
www.concerts-prague.cz/kocian
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 24.8.2007