Český hudební slovník osob a institucí

Bittmar, Zbyšek

(Zbigniew Rudolf Bittmar)
Charakteristika: Skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 16.10.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.4.2004

Bittmar, Zbyšek (vl. jm. Zbigniew Rudolf Bittmar), skladatel a dirigent, narozen 16. 10. 1934, Ostrava, zemřel 21. 4. 2004, Havířov.

Český skladatel a dirigent polského původu, získal hudební vzdělání soukromým studiem a absolvováním dirigentských kursů. Byl zaměstnán v Krajském kulturním středisku (1959–64) a Československém rozhlasu, kde působil jako hudebník, aranžér a skladatel (1964–92). V letech 1968–70 byl pedagogicky činný v jazzovém oddělení ostravské konzervatoře.
Vytvořil přibližně dvě sta padesát skladeb různých žánrů. Komponoval především komorní skladby pro dechové nástroje, pozoruhodné svým nástrojovým obsazením. Je rovněž autorem osmnácti set aranžmá pro různá obsazení. Jeho skladatelská tvorba byla oceněna Československým hudebním fondem (1970, 1989, 1991), Československým rozhlasem Bratislava (1970, 1971, 1973) a Československým rozhlasem Brno (1987, 1988, 1989). Statutarní město Havířov mu 21. února 2002 udělilo cenu Osobnost kultury 2001 za jeho dlouholetou činnost. Jeho díla byla vydávána společností Musikverlag Rundel (Německo).


Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Modus Blues (1969);
Imaginace pro altový saxofon a smyčce (1985);
Týden pro basklarinet, čelestu, harfu a bicí (1985);
Nálady pro saxofony pro saxofonové kvarteto (1990);
Tři pětihrany pro dřevěné dechové nástroje (1991);
Missa coloris (koncertní) pro ženský a dětský sbor a symfonický dechový orchestr (1992, 2002);
Konec století pro symfonické dechové nástroje a bicí (1996);
Ave Maria pro soprán a symfonický dechový orchestr (1997);
Bulharský tanec pro symfonický dechový orchestr (1995, 1996).

Literatura:

I. Lexika
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Profil Ostrava 1984).
Český hudební adresář2 (Praha 1991).
Současní skladatelé vážné hudby na Ostravsku (Ostrava 1997).
Současní ostravští skladatelé (Ostrava 1997).

II. Ostatní
Křešová, Taťána: Zbyšek Bittmar – skladatel a kapelník (bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno 2008).

www.rundel.de

www.knih-havirov.cz
www.svkol.cz

Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 11.1.2010