Český hudební slovník osob a institucí

Bozděch, Miroslav

Charakteristika: Operní a koncertní pěvec

Datum narození/zahájení aktivity: 22.5.1932

Bozděch, Miroslav, operní a koncertní pěvec, narozen 22. 5. 1932, Praha.
 
Studoval zpěv na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Zdeňka Otavy (1956–61). Účinkoval jako sólista opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici (1961–67), věnoval se sólové činnosti a v letech 1967–69 působil jako lektor hudebních kursů OKVS Brno (v letech 1969–71 byl jejich ředitelem). Byl zaměstnán jako metodik v Krajském kulturním středisku v Brně (1971–73) a Státní filharmonii Brno jako vedoucí koncertního oddělení (1973–90), dále externě vyučoval zpěv na Konzervatoři v Brně (1973–83) a v letech 1990–93 byl ředitelem Kulturního střediska Omega.
Jako sólista vystoupil s FOK, Moravským kvartetem, Orchestrem brněnské konzervatoře a dalšími.
Za studií na HAMU se stal laureátem soutěže uměleckých škol (1960–61) a zúčastnil se dalších přehlídek, soutěží a vystoupení v rámci ČSR.
Nahrával pro Československý rozhlas v Banské Bystrici (1965–66 Kowalski: O slobode, Vilec: Vysoké letné nebe, Schneider-Trnavský: z patnácti písní, Čajkovskij: Serenáda, úpravy lidových písní Eugena Suchoně a další), Bratislavě, Brně (1967–75 Monteverdi: Tirsi e Clori, skladby Jana Dismase Zelenky, Jiřího Antonína Bendy, Antonína Rejchy, Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Foerstera, nahrávky s BROLN a další) a pro Československou televizi Praha a Bratislava (1959–60 Mejtus: Mladá garda, Kovařovic: Psohlavci; Mozart: Figarova svatba atd.).
Publikoval články popularizačního charakteru (1963–97 ve Slovenské hudbě, 1973–90 v redakci propagačních materiálů Státní filharmonie Brno, po roce 1980 v Opus musicum). Byl také spoluautorem a redaktorem metodických materiálů vydávaných Krajským kulturním střediskem v Brně.

Literatura:

http://www.whoiswho-verlag.cz

Jakub V. Vlček


Datum poslední změny: 3.1.2007