Český hudební slovník osob a institucí

Březinová, Vanda

Charakteristika: Koncertní pěvkyně

Datum narození/zahájení aktivity: 13.4.1973

Březinová, Vanda, koncertní pěvkyně, narozena 13. 4. 1973, Praha.
 
Studovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (titul MUDr. 2001), do lékařské praxe nenastoupila. Hudební základy získala od svého otce Miroslava Venhody, zakladatele Pražských madrigalistů. Dlouhá léta byla členkou Bambini di Praga a Kühnova dětského sboru. Sólovému zpěvu se začala aktivně věnovat během studií na vysoké škole u Slavěny Prášilové. Postupně získávala pěvecké příležitosti, například jako sólistka v Emauzském chrámovém sboru. V letech 2001–03 studovala zpěv privátně u Boženy Effenberkové. Od roku 2003 až dosud navštěvuje hodiny zpěvu u Jiřího Kotouče. Od roku 2001 koncertuje s italským  barytonistou Eziem Bertolou a z jejich spolupráce vzniklo česko-italské operní duo Gaudium Praha-Marene. Je zakladatelkou a manažerkou Mezinárodního hudebního festivalu Nejsevernějších Čech (od roku 2003).
 
Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 11.1.2005