Český hudební slovník osob a institucí

Čermáková, Ludmila

Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.12.1949

Čermáková, Ludmila, klavíristka, narozena 18. 12. 1949, Praha.
 
Studovala na pražské konzervatoři (1971) a AMU (1976). V letech 1980–82 absolvovala postgraduální studium na hudební fakultě AMU, kde se habilitovala a později byla jmenována docentkou (1998). Studovala pod pedagogickým vedením Arnoštky Grünfeldové, Ivana Moravce (klavír) a Lubomíra Kosteckého (komorní hra).
 
Často interpretuje klavírní party symfonických děl s orchestry České filharmonie, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Symfonického orchestru Československého rozhlasu atd. K nejprestižnějším koncertům patří provedení kantáty Carla Orffa Carmina Burana.
 
Od roku 1986 působí jako stálá klavíristka sboru Bambini di Praga. Spolupracovala s významnými sólisty – Ivanem Štrausem, Jaroslavem Tomáškem, Evženem Rattayem, Petrem Messiereurem a především s americkým hornistou a skladatelem Kerry Turnerem (nahrávka se členy Amerického hornového kvarteta). S Turnerem rovněž pravidelně vystupuje na koncertech v Lucembursku.
Klavírního partu se ujala pod taktovkou Ondreje Lenárda, Bohumila Kulínského ml., Gaetano Delogu a mnoha dalších dirigentů na koncertech v České republice i v zahraničí. Kromě Carmina Burana nejčastěji prováděla Římské slavnosti Ottorina Respighi, první Šostakovičovu symfonii, Petrušku Igora Stravinského, houslový koncert Alfreda Schnittkeho, hobojový koncert, první a čtvrtou symfonii Bohuslava Martinů a mnoho drobnějších skladeb Václava Trojana, Jiřího Temla, Vladimíra Sommera, Miloslava Kabeláče nebo Viktora Kalabise.  Premiérovala Sonatinu pro violoncello a klavír Evžena Rattaye.
Bohumilem Kulínským spolupracovala při provedení skladeb Iši Krejčího a Pavla Bořkovce (s orchestrem FOK) a při nastudování Tří malých liturgií Oliviera Messiaena (sólový part celesty). Spolu s Evženem Rattayem je autorkou souborného provedení devíti sonát pro violoncello a cembalo Antonia Vivaldiho.
 
Od roku 1985 spolupracovala externě s katedrou dirigování na AMU v Praze. Její hlavní pracoviště je na katedře strunných nástrojů (od 1987), působí zde také jako odborná asistentka (od 1990) a korepetitorka (od 1987 dodnes). V letech 1969–79 vyučovala na pražské lidové škole umění ve Španělské ulici. Účastnila se lektorské práce na každoročních kursech komorní hry, pořádaných v Bechyni (od roku 1974 Českou hudební společností). Na těchto mezinárodních kursech měla možnost pracovat s profesionály, amatéry i dětmi. Pravidelně se účastní mezinárodních soutěží Pražského jara, kde na klavír doprovází interprety různých oborů (lesní roh, housle, hoboj, klarinet).
 
Pro Československý rozhlas nahrála skladby Josepha Haydna (Sonáta h moll), Antonína Dvořáka (Humoresky), Zdeňka Lukáše (Trio pro flétnu, violoncello a klavír; klavírní koncert Proměny), Vojtěcha Jírovce (Trio D dur), Jaromíra Dadáka (sonáta pro housle a klavír) a další skladby se soubory Canti di kamera, Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu a sborem Bambini di Praga.

Diskografie:

Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, Antonio Vivaldi: 6 Sonate per violoncello e basso continuo (spolu s Evženem Rattayem, 1996);
Ave Maria (Bambini di Praga 1992, CD);
Josef Suk: Deset zpěvů (Bambini di Praga 1991, CD);
Josef Suk: Deset zpěvů, Bohuslav Martinů: Otvírání studánek (Foersterovo komorní sdružení 1988, LP);
Kerry Turner: komorní hudba (Unlikely Fusion 1994, CD);
Lullaby (Bambini di Praga 1996, CD);
Snění (Bambini di Praga 1993, CD);
Zdeněk Lukáš: Klavírní koncert Proměny (Týden nové tvorby 1980, LP);
Zdeněk Lukáš: Věneček (Československý státní soubor písní a tanců 1981, LP).

Literatura:

Who is …? (v České republice)1 (Hübners blaues Who is Who, Zug 2002).
 
Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 7.3.2006