Český hudební slovník osob a institucí

Černý, Pavel

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 9.10.1970

Černý, Pavel, varhaník a hudební pedagog, narozen 9. 10. 1970, Praha.
 
Od roku 1988–91 studoval varhanní hru na pražské konzervatoři u Jana Hory a tamtéž (1988–90) kompozici u Bohuslava Řehoře. Poté (1991–97) se ve hře na varhany vzdělával na AMU v Praze u Jaroslava Tůmy. Mimoto se účastnil zahraničních mistrovských varhanních kurzů u Christopha Bosserta (D), Michela Bouvarda (FR), Hanse Haselböcka (A), Luigi F. Tagliaviniho (IT) ad. Byl oceněn na vahanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Je často zván ke koncertním vystoupením na předních domácích pódiích i v Evropě, Japosnku, Spojených státech, Brazíli, Africe a na Kubě. Na AMU a JAMU vyučuje varhanní hru a improvizaci. Zasedá rovněž jako člen soutěžních porot. Působí jako ředitel mezinárodního varhanního festivalu FOW – Pražské varhany. Pracuje také v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan. Pro rozhlas tvoří vzdělávací seriály o varhanách.

Literatura:

http://varhanici.euweb.cz
 
Matěj Hollan
Datum poslední změny: 9.3.2011