Český hudební slovník osob a institucí

Děd, Jan

Charakteristika: Hudební skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 22.6.1936

Děd, Jan, pedagog a hudební skladatel, narozen 22. 6. 1936, Plzeň.
 
Vyučil se dřevomodelářem a od roku 1963 se až do svého odchodu do penze věnoval pedagogické práci na rokycanské LŠU, později ZUŠ. V letech 1963–70 dálkově studoval hru na klavír na plzeňské konzervatoři u Jindřicha Durase. Po absolutoriu studoval skladbu na AMU (1970–73), studium však nedokončil. Soukromě se vzdělával ve hře na flétnu u Miloslava Klementa a skladbu studoval u Jaromíra Bažanta. Od roku 1996, kdy odešel do důchodu, se věnuje příležitostnému hraní na varhany při mších v plzeňských kostelech.

Dílo:

Hudební dílo (výběr)
Op. 20 Sonatina pro hoboj, lesní roh a harfu (1977);
Op. 42 Krátká česká mše pro sóla, smíšený sbor a varhany (1989);
Op. 43 Sonatina pro sólovou violu (1991);
Op. 47 Velká mše k Panně Marii pro smíšený sbor, sóla, varhany a velký orchestr (1995);
Op. 50 Halelujá! Sonáta pro sólový akordeon (1996);
Op. 59 Starodávné tance – svita pro čtvery housle (2000).
 
Tiskem vydané dílo
Op. 11a Variace na národní píseň pro klarinet a klavír, Eset CZ 1999;
Op. 14 Deset koled pro sopránovou a tenorovou zobcovou flétnu, Hra 1997;
Op. 16a Sonatina pro sólovou altovou zobcovou flétnu, Eset CZ 1999;
Op. 17 Sonatina pro sopránovou zobcovou flétnu a kytaru 1975, Supraphon 1979.

Literatura:

Špelda, Antonín: Západočeští skladatelé v Roce české hudby, Plzeň 1984.
 
Daniel Zásměta
Datum poslední změny: 6.3.2006