Český hudební slovník osob a institucí

Dlouhý, Milan

Charakteristika: Pedagog a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 20.5.1938

Dlouhý, Milan, pedagog a hudební skladatel, narozen 20. 5. 1938, Turnov.
 
Po absolutoriu pražské Státní konzervatoře, na níž byl žákem profesorů Václava Smetáčka, Josefa Hrnčíře, Jana Zdeňka Bartoše a Berty Kabeláčové studoval na AMU Praha skladbu pod vedením profesorů Jiřího Pauera a Josefa Ceremugy. Poté, co v letech 1962–63 působil jako dirigent a sbormistr v kladenském divadle, se začal věnovat pedagogické práci. Nejprve v Hudební škole v Turnově (1963–71), později v Mostě (1971–73). Roku 1973 se stal profesorem teplické konzervatoře, později na tomto ústavu působil i jako ředitel. Současně s pedagogickou prací se věnoval od roku 1975 dirigování orchestru v Hudebním divadle v Teplicích. Roku 1990 se stal penzistou, přesto dál vyučoval na ZUŠ v Žatci a deset let externě působil také na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho skladby vydaly společnosti Supraphon, Panton a Amos Editio Praha.
 
Daniel Zásměta

Datum poslední změny: 6.3.2006