Český hudební slovník osob a institucí

Fojtíček, Roman

Charakteristika: Saxofonista, klarinetista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 18.10.1963

Fojtíček, Roman, saxofonista, narozen 18. 10. 1963, Hořice v Podkrkonoší (Jičín).
 
Na Lidové škole umění v Hradci Králové se začal učit hře na klarinet. Během gymnaziálních studií přestoupil na Státní konzervatoř v Teplicích v Čechách, kterou absolvoval v oboru hra na klarinet (1981–87). Poté se začal věnovat studiu saxofonu a v letech 1989–94 studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze hru na tento nástroj. Pedagogické vzdělání si doplnil na AMU v Praze, kde absolvoval čtyřsemestrální kurs pedagogické aprobace u Jiřího Hlaváče (1995–97). Během své následné několikaleté pedagogické činnosti začal spolupracovat s řadou jazzových, tanečních, divadelních a symfonických orchestrů. V roce 1990 spoluzaložil Saxofonové kvarteto Bohemia. Od roku 1995 je hudebníkem ve svobodném povolání. V roce 2003 založil České saxofonové kvarteto, které má ve svém repertoáru jak skladby klasické hudby tak nejnovější jazzové opusy. Podílí se také na různých hudebních projektech i nahrávkách pro Český rozhlas a televizi. Jako saxofonista hostuje v několika pražských orchestrech mimo jiné v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, v orchestru Státní opery Praha, v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonii. Jako hudebník spolupracuje také s divadlem Sklep.
K důležitým momentům jeho kariéry patří mimo jiné koncert Saxofonového kvarteta Bohemia v Assembly Hall v Bejrútu roku 1995, turné po Izraeli a Jordánsku v červnu 1997 zdokumentované ve filmu Miloše Šmídmajera Saxofony na cestách či účinkování na 54. ročníku mezinárodního festivalu Pražské jaro. V roce 1998 se stal finalistou Pařížské mezinárodní soutěže komorní hudby U. F. A. M. Jako výkonný umělec se snaží prosazovat saxofon jako koncertní nástroj ve spojení s klavírem i jinými nástroji.

Literatura:

I. Lexika
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti, Praha 2002.
 
II. Ostatní
Česká hudba 2000/2.

www.saxofon.cz
 
Jana Sobotková
Datum poslední změny: 23.11.2005