Český hudební slovník osob a institucí

Hejnar, Robert

Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 8.9.1969

Hejnar, Robert, skladatel a pedagog, narozen 8. 9. 1969, Olomouc.
 
Na pražské konzervatoři studoval hru na klavír (absolutorium 1992), na HAMU v Praze skladbu u Ivana Kurze (titul MgA. 1998). Jako pedagog klavíru a hudební teorie působil na základních uměleckých školách v Praze a Příbrami, v letech 1995–98 ve Studiu HaF. V současné době vyučuje hudebně-teoretické předměty na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.
Jeho skladatelská činnost započala v roce 1991, jeho skladby získaly ocenění Nadace Českého hudebního fondu (Tres psalmi, 1994) a Nadace Leoše Janáčka (Stabat Mater, 1998). Nahrávky děl Roberta Hejnara vlastní Český rozhlas a HAMU v Praze, několik děl bylo vydáno na CD (Ave Maria, Niobe) či tiskem (Stabat Mater, Ave Maria, vydavatelství Triga).

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Variace pro flétnu a komorní smyčcový orchestr (1991);
I. sonáta „Ringing the Changes“ (Vyzvánění) pro klavír (1992);
Tres psalmi (130, 23, 70) pro alt (mezzosoprán) a symfonický orchestr (1993);
Sen úzkosti pro flétnu a symfonický orchestr (1994);
Andersenovy pohádky pro dětský balet, klavír a komorní orchestr (1995);
Pan a Apollón pro hoboj a harfu (1995);
Niobe – elektroakustická kompozice (1996);
Hommage á Concerto grosso pro violoncello a komorní smyčcový orchestr (1996);
Stabat Mater pro soprán, alt, dětský (dívčí) sbor, varhany a symfonický orchestr (1997);
Ave Maria pro dětský (dívčí) sbor a varhany (2002).

Literatura:

International Who is Who in Music and Musicians Directory (Cambridge 2000).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 18.11.2008