Český hudební slovník osob a institucí

Hošek, Miroslav

Charakteristika: Hobojista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 7.11.1931

Hošek, Miroslav, hobojista, pedagog, narozen 7. 11. 1931, Šumperk.
 
Na Vyšší hudební škole v Kroměříži vystudoval hru na hoboj a akordeon (1954). Po absolutoriu nastoupil jako hobojista do Moravské filharmonie Olomouc, od roku 1958 až do roku 1994 byl prvním hobojistou operního orchestru Moravského divadla Olomouc.
Od sedmdesátých let se intenzivně zabývá pedagogickou činností: Konzervatoř v Kroměříži (1974–79), ZUŠ Žerotín Olomouc (1981–2003). Je autorem návrhu vyučovacích osnov pro hoboj na ZUŠ, který byl přijat roku 1980 ministerstvem školství. Roku 2000 významně přispěl k organizaci I. mezinárodní soutěže ve hře na hoboj a fagot, pořádané ZUŠ Žerotín Olomouc.
Jeho činnost v oblasti pedagogiky a metodiky hry na hoboj mu přinesla uznání ve světovém měřítku. V roce 1972 stál u zrodu International Double Reed Society v Michiganu (USA). Za své publikace Oboenbibliographie (1972), Das Bläser-Quintett (1977) a Škola pro nejmladší hobojisty (1998) získal ocenění Českého hudebního fondu; práce byly rovněž recenzovány v zahraničním odborném tisku (Österreichische Musikzeitschrift, Tibia, Das Orchester, Oboe-Fagott).

Dílo:

I. Dílo literární
 
Články v odborném tisku
Problémy vyučování hře na hoboj v útlém věku (Hudební nástroje 1972, č. 3);
Myšlenka vybudování mezinárodního hobojového centra (Hudební nástroje 1/1972, Journal of IDRS 1974, č. 1);
Jiří Tancibudek a hobojový koncert Bohuslava Martinů (Opus musicum 1976, č. 6);
Zrození dechového kvintetu (Opus musicum 1978, č. 7);
Tajemství hobojového strojku (Hudební nástroje 1978);
Vibráto u dřevěných dechových nástrojů (Opus musicum 1982, č. 1);
Imaginární rozhovor s Heinzem Holligerem (Hudební rozhledy 1984, č. 1);
Akustika hoboje (Hudební nástroje 1986, č. 1);
Technical studies – do you know them? (The Double Reed 1993, č. 1);
Český hobojista v Autrálii: Jiřímu Tancibudkovi k 80. narozeninám (Talent 2001, č. 2).
 
Pedagogické publikace
Katalog der Oboeliteratur tschechischer und slowakischer Autoren (Praha 1969);
Oboenbibliographie I., II. (Wilhelmshaven 1975, 1984, 1992);
Das Bläser-Quintett (Grünwald 1979);
Technical Studies 1–6 (Amsterdam 1981);
Úvod do studia nových možností hry na hoboj – skripta JAMU (Praha 1992);
Škola pro nejmladší hobojisty 1–4 (Cheb 1998–2000).
 
II. Dílo hudební
 
Instruktivní literatura (výběr)
Zábavné etudy pro zobcovou flétnu (Uherské Hradiště 1992);
Mamince pro radost – pro akordeon (Lipnice nad Sázavou 1992);
Baroko a barokní dueta pro zobcovou flétnu (Mistrovice 1997);
50 národních písní s kytarou (Mistrovice 2001).

Literatura:

Baude, E.: Miroslav Hošek (Le Lettre du Hautboiste 2002, č. 2).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 27.6.2005