Český hudební slovník osob a institucí

Hoza, Václav

Charakteristika: Tubista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 1.11.1929

Hoza, Václav, tubista, pedagog, narozen 1. 11. 1929, Praha.
 
Hru na tubu studoval na pražské konzervatoři (1954), absolvoval s orchestrem FOK. Byl dlouholetým členem České filharmonie (1954–93) a souboru Pražští žesťoví sólisté (1978–91). S tímto souborem nahrál deset snímků, např. komplety German Baroque Music (1986) a Old English Brass Music (Supraphon 1989). Z jeho sólistických vystoupení je možno připomenout premiéru skladby J. Pauera Tuboneta (Praha 1978, nahrávka Panton).
Jako pedagog působil na Lidové konzervatoři v Praze (1960–62) a pražské konzervatoři (1962–2000). V roce 1998 stál u zrodu tubové třídy na HAMU v Praze, kde vyučuje dodnes. K jeho žákům náležejí mimo jiné Jaroslav Peterský, Pavel Trnka, Imre Jakal, Miroslav Husák, Karel Malimánek, Kensuke Yao a Kazno Ohmori. V roce 1979 byl členem poroty mezinárodní tubové soutěže v Markneukirchen (Německo).   
Významná je jeho činnost propagátorská –  řadu článků o svém nástroji publikoval v našich i zahraničních hudebních periodikách, roku 1976 vystoupil na kongresu žesťových nástrojů v Montreux (Švýcarsko).

Dílo:

I. Dílo literární

Odborné články
Vztah uměleckých a technických požadavků k nástrojům současné doby (Hudební nástroje 1978, s. 147–149);
Tower-watchmen and night-watchmen in Bohemia (Brass Bulletin, 1980, s. 57–60);
Václav František Červený (Brass Bulletin, č. 23, 1978);
Chvála eufonia (Gramorevue 9/1993);
Dechovka ve fraku (Česká muzika, sv. 7, č. 5, The František Kmoch Czech Bands Society, Dod Difyr, 1997, s. 71–74).
 
Pedagogické práce
Úvod do výuky a Desatero učitele hry na tubu. Základní text pro semináře v japonštině, rukopis (Tokio 1994), výběr otištěn v časopisu Pipers (č. 151, s. 15–20, Tokio 1994).
 
II. Dílo hudební

Instruktivní literatura
Škola hry na tubu F+B (Praha, Editio Supraphon, 1982);
100 vybraných etud pro tubu (Praha, Editio Supraphon, 1982).

Literatura:

Zápotocký, Vladimír: Úsměvy českých filharmoniků (Praha 2000).
Kittnarová, Olga: Rozeznělé partitury (Praha, Arsci, 2002).
Heslo Václav Hoza, Encyklopedie Who is...? (Hubners blaues Who is Who, 2002).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 20.6.2005