Český hudební slovník osob a institucí

Hudeček, František

Charakteristika: Klavírista, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 17.5.1951

Hudeček, František, klavírista, pedagog, skladatel, narozen 17. 5. 1951, Šumperk.
 
Hru na klavír vystudoval na brněnské konzervatoři (1972) a hudební fakultě AMU v Praze u Františka Raucha a Valentiny Kameníkové (1977). Během svých studií se umístil na řadě soutěží: Beethovenův Hradec 1970 – první cena, Chopinova soutěž Mariánské Lázně 1971 – druhá cena, mezinárodní soutěž F. Busoniho v Bolzanu (Itálie). Na HAMU Praha vykonal uměleckou aspiranturu u Josefa Páleníčka (1987). V této době na sebe upozornil na řadě českých přehlídek a festivalů: Mladé pódium v Karlových Varech 1982 a 1984, Festival mladých koncertních umělců v Trenčianských Teplicích 1983, Mladá Smetanova Litomyšl 1985, Talentinum Zlín 1987. S úspěchem vystoupil na zahraničních koncertních pódiích (Německo, Holandsko).
Od roku 1978 působí na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, v roce 1991 se na Jihočeské univerzitě habilitoval docentem v oboru hra na klavír. Je také členem vědecké rady a  vedoucím katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 20.6.2005