Český hudební slovník osob a institucí

Jakubíček, Martin

Charakteristika: Skladatel, sólista na varhany, cembalo a hammerklavier

Datum narození/zahájení aktivity: 21.9.1965

Jakubíček, Martin, skladatel, sólista na varhany, cembalo a hammerklavier, narozen 21. 9. 1965, Brno.
 
V roce 1983 získal čestné uznání v Soutěži mladých varhaníků v Opavě. Studoval Janáčkovu akademii múzických umění (1986–91) u Kamily Klugarové. Zúčastnil se mezinárodní soutěže Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku a varhanní soutěžě Pražského jara.
Jako sólista na varhany, cembalo a hammerklavier doprovází sbory (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna a další) a orchestry (Musica Aeterna, Capella Istropolitana a další). Premiéroval skladby současných autorů. Působí jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení (Trio od sv. Jakuba, Trio artificium). Skladatelskou a aranžérskou činností spolupracuje se soubory vážné, lidové a folkové hudby. Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí.

Literatura:

www.tlf.cz/martin

Jan Hanák
Datum poslední změny: 2.3.2006