Český hudební slovník osob a institucí

Kyselák, Ladislav

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 27.6.1956

Kyselák, Ladislav, violista, narozen 27. 6. 1956, Brno.
 
Na brněnské konzervatoři studoval nejprve hru na housle, po druhém ročníku přestoupil do třídy Aloise Moráně na violu (1968–76). Violu poté studoval na pražské AMU u Josefa Koďouska (1976–81), absolvoval violovým recitálem ve Dvořákově síni Domu umělců. Úspěšně se zúčastnil interpretačních soutěží Ministerstva kultury (1975, 1979), na mezinárodní soutěži v Pourtsmouthu získal jako člen smyčcového kvarteta titul laureáta (1985).
Po absolutoriu začal vyučovat na konzervatoři v Pardubicích (1982–86), poté byl po čtyři roky prvním violistou Slovenské filharmonie (1986–89) a vyučoval na bratislavské konzervatoři i VŠMU. Od roku 1989 je členem Janáčkova kvarteta a zároveň vyučuje na JAMU v Brně. Je vyhledávaným sólistou i komorním hráčem, má na repertoáru skladby od období baroka až po současnost.

Literatura:

http://ladislav.kyselak.cz
http://www.janacek-quartet.cz

Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 15.3.2006