Český hudební slovník osob a institucí

Maňourová, Lucie

(Chvátilová)
Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 20.9.1972

Maňourová, Lucie (roz. Chvátilová), muzikoložka, narozena 20. 9. 1972, Rychnov nad Kněžnou.

 

Po absolvování gymnázia v Žamberku (1990) vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996 Mgr., diplomová práce Operní partitury z konce 17. století v hudební sbírce českokrumlovského archivu a hudební tradice posledních generací rodu Eggenbergů, 2004 Ph.D., disertační práce La Forza della virtù: kritická edice opery Carla Francesca Pollarola). Na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně studovala obor cembalo u Shaleva Ad El, v roce 1994 absolvovala studijní pobyt na Facoltà di lettere e filosofia ve Ferraře. Pedagogicky působila na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1996–2006) a na Týnské vyšší odborné škole (2007–11).
Od roku 1992 pravidelně spolupracuje s časopisem Harmonie (recenze CD, kritiky koncertů, portréty, rozhovory, hudebně historické články). Je autorkou textů pro časopis Mistři klasické hudby (2000–01), pracovala pro vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava (1998–2000). Od roku 2005 se podílí na dramaturgii mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica (založen roku 2000 v České Lípě).


Dílo:

Dílo literární

 

Studie

Eggenbergové a jejich operní zájmy (in: Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, Český Krumlov 2003, s. 101–122, spoluautor Ladislav Švestka).

La Forza della virtù and Other Operas by Carlo Francesco Pollarolo surviving in Český Krumlov (Hudební věda 43, 2006, č. 3, s. 229–256).

 

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 5.1.2012