Český hudební slovník osob a institucí

Mareček, Robert

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 12.11.1965

Mareček, Robert, houslista, narozen 12. 11. 1965, Brno.
 
Studoval na konzervatoři v Brně (1980–86) ve třídě Pavla Kyncla. Poté následovalo studium v houslové třídě Bohdana Warchala na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (1986–90). V letech 1989–96 působil jako zástupce koncertního mistra Slovenské filharmonie. Roku 1996 se stal koncertním mistrem komorního orchestru města Bratislavy Cappelly Istropolitany a byl pověřen jejím uměleckým vedením. Každoročně pořádá s orchestrem 80–90 koncertů doma i v zahraničí, vedl jej a sólisticky s ním vystupoval např. na Schleswig-Holstein Musik Festival (v letech 1999–2002), či na hudebním festivalu v německé spolkové republice Mecklenburg-Vorpommern (v letech 2001, 2002) atd. S tímto souborem také nahrál několik desítek CD.
 
Oldřich LánaDatum poslední změny: 17.7.2008