Český hudební slovník osob a institucí

Matoušek, Bohuslav

Charakteristika: Houslista a violista

Datum narození/zahájení aktivity: 26.9.1949

Matoušek, Bohuslav, houslista, violista, narozen 26. 9. 1949, Havlíčkův Brod.
 
Absolvoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté studoval hru na housle na Hudební fakultě AMU u Jaroslava Pekelského a Václava Snítila (1968–72), dále vystudoval též Konzervatorium v Luzernu (1971–72), kde byl jeho vyučujícím Wolfgang Schneiderhan. Absolvoval mistrovské kurzy u Artura Grumiauxe (1969) a Nathana Milsteina (1970–75).
 
Bohuslav Matoušek zasahuje do hudební kultury jako sólista i komorní hráč. Působil jako koncertní mistr a sólista u Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo (1977–80), od roku 1973 byl členem Tria Bohuslava Martinů, mezi lety 1980–95 byl primáriem Stamicova kvarteta (v letech 1980–85 pod názvem Doležalovo kvarteto), s nímž zvítězil na mezinárodní soutěži EBU Quartet Wettbewerb v Salcburku (1986) a získal dvakrát Grand Prix du Disque Charlese Crosse za nahrávku Dvořákových kvartetů a za kompletní nahrávku kvartetů Bohuslava Martinů. Od roku 1995 je členem Tria Antonína Dvořáka, od roku 1997 vede umělecký soubor Oktet českých filharmoniků a od roku 2003 je uměleckým vedoucím komorního orchestru Pražští komorní sólisté.
 
Jako sólista získal Bohuslav Matoušek řadu prestižních ocenění a vítězství v soutěžích. Stal se dvakrát absolutním vítězem na soutěži Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, vyhrál v prvním ročníku soutěže Concertino Praga (1966), v soutěži UNESCO v Paříži (1969), v mezinárodní soutěži Tibora Vargy v Sionu ve Švýcarsku, obdržel první cenu na mezinárodní houslové soutěži Pražského jara (1972). Za nahrávku kompletního díla Bohuslava Martinů pro housle a klavír obdržel Bohuslav Matoušek s klavíristou Petrem Adamcem cenu Classics Award (2000), MIDEM Classical Award v Cannes (2001) a cenu internetového magazínu Classics Today v USA za nejlepší komorní nahrávku roku 2000 v USA. V roce 2002 získal Bohuslav Matoušek stříbrnou medaili Nadace Bohuslava Martinů za mimořádné zásluhy o šíření a propagaci díla Bohuslava Martinů a dále Cenu Harmonie za nejlepší českou nahrávku roku 2002, jíž bylo první CD z plánovaného kompletu díla Bohuslava Martinů pro koncertantní housle, popř. violu a orchestr s Českou filharmonií.
 
Ve svém sólovém repertoáru se Bohuslav Matoušek zaměřuje na skladby Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena, z českých autorů pak preferuje Antonína Dvořáka a zvláště pak Bohuslava Martinů. To dosvědčuje také fakt, že s Komorní filharmonií Pardubice na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro (2001) provedl světovou premiéru první verze houslového koncertu Bohuslava Martinů Suite concertante.
 
Bohuslav Matoušek spolupracuje s předními hudebními vydavatelstvími, např. se Supraphonem, Bayer Records, Pantonem, Bellaphonem a dalšími.

Diskografie:

Haydn, Joseph: Violin Concertos G major, C major (Supraphon, 1972);
Haydn, Joseph: Violin Concertos B major, A major, D major, Double Concerto F major (Supraphon, 1976);
Martinů, Bohuslav: Double Concerto (Panton, 1973);
Dvořák, Antonín: The complete works for violin and piano (Vampola, 1995);
Vivaldi, Antonio: Le Quattro Stagioni (GZ Loděnice, 1998);
Martinů, Bohuslav: Works for violin and piano Vol. 1 (Supraphon, 1999);
Martinů, Bohuslav: Works for violin and piano Vol. 2 (Supraphon, 1999);
Beethoven, Ludwig van: Works for violin and orchestra (GZ Loděnice, 1999);
Martinů, Bohuslav: Suite Concertante for violin and orchestra H. 276 / 2nd version 1945, Concerto for violin and orchestra No. 1 H. 232 (Supraphon, 2002).

Literatura:

I. Lexika
MEH.
Československý biografický slovník, Academia, Praha 1992.
 
II. Ostatní
Stehlík, Luboš: Bohuslav Martinů je mým osudem. (Harmonie, 2002, č. 6, str. 8–10).

www.bohuslavmatousek.cz
 
Jana Sobotková


Datum poslední změny: 16.7.2008