Český hudební slovník osob a institucí

Novák, Otto

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 2.3.1930

Novák, Otto,  varhaník, narozen 2. 3. 1930, Praha.
 
Vzdělával se nejprve na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze. Po dvou semestrech studia na Teologické fakultě Univerzity Karlovy (1949–50) studoval na pražské konzervatoři hru na varhany u Josefa Kubáně (1951–55), roku 1957 absolvoval ještě oddělení lidových nástrojů na téže škole. Působil jako regenschori ve farním kostele sv. Václava v Praze-Nuslích (1952), dále jako varhaník pražských krematorií, nejdříve v Motole, od roku 1968 ve Strašnicích, kde pracuje dodnes. Od roku 1951 působí také jako varhaník Svatojakubského sboru (dnes Cantores Pragenses) při bazilice sv. Jakuba v Praze 1. V roce 1961 byl jmenován dómským varhaníkem katedrály sv.Víta v Praze, kde působil do roku 1993 (jmenován emeritním dómským varhaníkem). Od poloviny osmdesátých let je také členem papežské instituce pro duchovní hudbu Consociatio Internationalis Musica Sacrae, působí též jako člen výboru Společnosti pro duchovní hudbu v Praze. Dodnes spolupracuje s Národním divadlem, pražským i plzeňským rozhlasem, podílel se na některých televizních pořadech (mimo jiné na seriálu F. L. Věk). Z jeho práce v katedrále sv. Víta vyplynula řada významných událostí, jako byla hra při jmenování biskupa Františka Tomáška kardinálem a pražským arcibiskupem, při návštěvách papeže Jana Pavla II. v Praze, hra při papežské mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu při svatořečení sv. Anežky Přemyslovny, hra při inauguracích prezidenta Václava Havla. Dále premiéroval skladby některých soudobých autorů (např. Jana Hanuše) a provedl novodobé premiéry některých děl starých českých mistrů (např. Koncerty pro varhany C dur a D dur Františka Xavera Brixiho). Dlouhodobě spolupracoval s Karlovarským symfonickým orchestrem, se souborem Cantores Pragenses i samostatně absolvoval mnoho koncertů jak doma, tak v zahraničí (Itálie, Rakousko, Německo, Francie, Polsko atd.).

Diskografie:

Staropražské Vánoce (Supraphon 1968);
Hudba ve svatovítské katedrále v 18. a 19. století (Supraphon, 1982);
Hudba v chrámu sv. Jakuba v Praze (Supraphon, 1990);
Pocta svaté Anežce České (Supraphon, 1990);
Svatý Otec Jan Pavel II. v Praze (Multisonic, 1990);
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční (Opera Nova Edition Prague, 1997).
 
Martin Gillár


Datum poslední změny: 15.8.2008