Český hudební slovník osob a institucí

Paulík, Vladislav

Charakteristika: Flétnista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 11.1.1945

Paulík, Vladislav, flétnista a pedagog, narozen 11. 1. 1945, Praha.
 
Vystudoval hru na flétnu na pražské konzervatoři (1963–68) a na AMU v Praze (1969–73), na obou školách u Františka Čecha. V letech 2001–03 si vzdělání rozšířil studiem speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. V letech 1971–80 zastával funkci sólového flétnisty a pikolisty v České filharmonii (roku 1980 byl nucen odejít z politických důvodů). Poté působil dva roky jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a první flétnista v Jihočeském státním orchestru. Od roku 1982 vyučuje na Konzervatoři pro zrakově postiženou mládež v Praze (dnešní Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla v Praze) a na Základní umělecké škole Štefánikova (tamtéž). V letech 1994–98 vyučoval na Gymnáziu Jana Nerudy  v Praze. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Jaromír Pšánský (vítěz mezinárodní soutěže Concertino Praga a soutěže Itzaka Perlmanna ve Washingtonu). Roku 1974 založil spolu se členy České filharmonie soubor Trio českých filharmoniků (dnes Musica Philharmonica Pragensis) ve složení flétna, hoboj, violoncello a cembalo, jehož byl uměleckým vedoucím a s nímž se zaměřoval na interpretaci barokní hudby (zvl. triových sonát). Vladislav Paulík má za sebou řadu sólových vystoupení i nahrávání s různými orchestry (např. se Slovenským komorním orchestrem, Pardubickou filharmonií, Plzeňským rozhlasovým orchestrem, Musici di Praga, Československým komorním orchestrem atd.). Byl členem Akademického dechového kvinteta (od roku 1968), Dvořákova komorního orchestru a Filmového symfonického orchestru v Praze i jiných hudebních těles.
 
Terezie FadrnáDatum poslední změny: 15.8.2008