Český hudební slovník osob a institucí

Schulmeister, Jan

Charakteristika: Houslista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 5.2.1964

Schulmeister, Jan, houslista a pedagog, narozen 5. 2. 1964, Olomouc.
 
Hru na housle studoval na konzervatoři v Kroměříži (1979–85) a komorní hru na AMU u Antonína Kohouta (1985–89), kde v prvním roce studia spolu s dalšími studenty založil Smyčcové kvarteto AMU, které později dostalo jméno Wihanovo kvarteto (1989) a v němž je dosud činný jako sekundista. Ve studiích pokračoval na mnichovské Hochschule für Musik (2000–02), účastnil se také zahraničních mistrovských kurzů v Londýně, Paříži, Hannoveru atd. Schulmeisterova koncertní činnost je po celou dobu jeho kariéry úzce spjata s Wihanovým kvartetem, se kterým získal mnoho ocenění doma i v zahraničí. Jan Schulmeister vedl mistrovské kursy na londýnské Trinity College, v anglickém Leistonu a v New Yorku v USA.

Literatura:

www.wihanquartet.com
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 2.7.2008