Český hudební slovník osob a institucí

Skovajsa, Jiří

Charakteristika: Hudební pedagog a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 13.7.1945
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.12.2006

Skovajsa, Jiří, hudební pedagog a klavírista, narozen 13. 7. 1945, Brno, zemřel 28. 12. 2006, tamtéž.
 
Studoval na konzervatoři v Brně u Františka Schäfera (1959–63) a na JAMU v Brně u stejného pedagoga a u Otakara Vondrovice (1963–67). Působil jako pedagog na Konzervatoři v Kroměříži (1967–77) a JAMU v Brně (1984–2006). V letech 1977–95 byl sólistou Státní filharmonie Brno. Získal druhou cenu Beethovenova Hradce (1962) a stal se laureátem Soutěže tvořivosti mládeže konzervatoří Bratislava (1962). V roce 1968 získal šestou cenu a titul laureáta Casellovy soutěže v Neapoli. Vystoupil na mnoha koncertech s orchestrem, účastnil se recitálů a festivalů (Košice, Přerov, Berlín, Dubrovník) a také turné po Japonsku (1982). Byl členem téměř padesáti porot českých i mezinárodních klavírních soutěží, kterým často také předsedal. Od roku 2002 byl vedoucím katedry klávesových nástrojů a předsedou Akademického senátu Hudební fakulty JAMU.
Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Petra Pospíšilová, Samuel Bánovec, Martina Mergentalová a Jiří Levíček.
 
Jan Hanák

Datum poslední změny: 11.3.2008