Český hudební slovník osob a institucí

Smoláková, Jarina

(Svolinská)
Charakteristika: Zpěvačka, tanečnice a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.12.1920

Smoláková-Svolinská, Jarina, zpěvačka, tanečnice a pedagožka, narozena 18. 12. 1920, Roudnice nad Labem.

V roce 1945 se účastnila profesionálního kurzu ve škole uměleckého tance Jarmily Jeřábkové, žačky Elizabeth Duncan. Roku 1949 absolvovala na pěveckém oddělení pražské konzervatoře. Zúčastnila se školení uměleckého tance v Anglii a v Rakousku na Elizabeth Duncan Schule, v Německu pak na Palucca Schule Dresden výuky tance moderního. Zpěvu se učila i u Lídy Michelové, žačky koloraturní pěvkyně Ady Sari. Od roku 1967 vyučovala na lidových školách umění v Rakovníku, Libni a Praze. V letech 1971–86 byla profesorkou zpěvu na pěveckém oddělení Konzervatoře hudby v Praze. V letech 1988–90 učila jevištní pohyb v Operním studiu Národního divadla v Praze. Od roku 1994 vyučuje zpěv, později i jevištní pohyb na hudebním oddělení Gymnázia Jana Nerudy. V letech 1995–98 vyučovala na divadelní fakultě DAMU. Její nejvýznamnější žačkou je Dagmar Pecková.
V oboru výrazového uměleckého tance působila 25 let pod záštitou Hudební agentury a Pragokoncertu. V oboru koncertního zpěvu působila dvacet let. Jako první u nás provedla a natočila písně Benjamina Brittena. V roce 1967 vystoupila v Kalkatě se skladbami Bedřicha Smetany ve vlastní choreografii. V roce 1974 se účastnila u nás prvního provedení a natáčení písňového cyklu Oliviera Messiaena Zpěvy země a nebe. V letech 1997 a 1998 vyučovala a vedla semináře zpěvu v Japonsku. Je nositelkou Senior prix za dlouholetou uměleckou činnost od Nadace Integram.

Diskografie:

Diskografie (výběr)

Jan Zdeněk Bartoš – portrét skladatele (Supraphon 1978). Jiří Ruml a František Kůda, klavír.

Matěj Hollan
Datum poslední změny: 9.2.2009