Český hudební slovník osob a institucí

Sonek, František

Charakteristika: Dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 12.4.1933

Sonek, František, dirigent a hudební pedagog, narozen 12. 4. 1933, Opava, zemřel 24. 12. 2020, Brno.
 
V letech 1958–61 studoval na Palackého univerzitě v Olomouci obor hudební výchova a český jazyk poté v letech 1963–68 na ostravské konzervatoři obor klavír a dirigování orchestru u Václava Jiráčka. V letech 1968–73 studoval JAMU v Brně obor dirigování sboru u Josefa Veselky a dirigování orchestru u Richarda Týnského, Františka Jílka a Otakara Trhlíka. V letech 1965–67 se třikrát zúčastnil prázdninových kurzů dirigování orchestru na Franz Liszt Hochschule Weimar u Arvida Jansonse z Leningradské univerzity. V letech 1951–62 působil jako učitel na několika základních školách na Opavsku. Mezi léty 1962–64 byl korepetitorem opery Divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě, následující čtyři léta působil v tomto divadle jako korepetitor baletu a dirigent a od roku 1968 je korepetitorem a asistentem dirigenta Janáčkovy opery v Národním divadle Brno. Dlouhá léta (1969–2002) působil jako pedagog pěvecké katedry na JAMU v Brně. Věnuje se korepetici koncertů i scénických děl zejména při Komorní opeře JAMU. Od roku 1978 byl uměleckým vedoucím, dirigentem i dramaturgem dnes již neexistujícího amatérského Symfonického orchestru železničářů v Brně.


Literatura:

Dufková, Eugenie:  Postavy brněnského jeviště, II. díl (Brno 1989, s. 196–198).

Matěj Hollan


Datum poslední změny: 31.12.2020