Český hudební slovník osob a institucí

Ščerba, Libor

Charakteristika: Skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 7.2.1959

Ščerba, Libor, skladatel a hudební pedagog , narozen 7. 2. 1959, Ostrava.

Studoval konzervatoř v Ostravě (1974–79) a AMU v Praze u Josefa Ceremugy a Ivana Kurze (1979–84). Působil jako hudební redaktor divadelní a literární agentury Dilia (1986–91), jako hudební redaktor Supraphonu (1991–92) a od roku 1992 až dosud je učitelem hudby. Komponuje komorní i orchestrální skladby. Svou tvorbu prezentoval u nás i v zahraničí (New York, Paříž, Budapešť). Získal třetí cenu za Miniatury pro klavír (1979) a druhou cenu za skladbu Sonáta pro flétnu a klavír (1987) ve skladatelské soutěži Generace. V roce 1981 mu byla udělena cena Českého hudebního fondu za písňový cyklus Slunce a stín.

Dílo:

Dílo hudební

Skladby pro orchestr

Nenaplněná touha (skladba pro symfonický orchestr, 1983);
Záchvěvy hledání (skladba pro smyčcový orchestr, 1983);
Koncert pro housle a orchestr (1984).

Komorní hudba
Diptych pro housle a klavír (1974);
Sonáta pro smyčcové trio (1978);
Miniatury pro klavír (1979);
Miniatury pro klavír ΙΙ (1979);
Variace pro klavír (1980);
Sonáta pro violu a klavír (1981);
Smyčcový kvartet (1982);
Toccata a fuga pro 2 klavíry (1982);
Sonáta pro flétnu a klavír (1987);
Sonáta per Quartetto con flauto (1994);
Klavírní trio (2000).

Vokální hudba
Písňový cyklus pro baryton a klavír na texty Františka Gelnera (1975);
Slunce a stín (Písňový cyklus pro soprán a klavír na texty Lenky Chytilové, 1980).

Archiválie:

Český hudební fond – Koncert pro housle a orchestr.

Jan Hanák
Datum poslední změny: 2.3.2006