Český hudební slovník osob a institucí

Vaculovičová, Zdeňka

Charakteristika: Houslistka, skladatelka a organizátorka hudebního života

Datum narození/zahájení aktivity: 22.9.1946

Vaculovičová, Zdeňka, houslistka, skladatelka a organizátorka hudebního života, narozena 22. 9. 1946, Zlín.
 
V letech 1962–66 studovala hru na housle na konzervatoři v Brně pod vedením Josefa Jedličky, Josefa Doležala a Josefa Holuba. V následujících letech (1966–70) absolvovala JAMU v Brně nejen ve hře na housle (u Antonína Moravce), ale také v kompozici u Zdeňka Zouhara. Poté nastoupila coby pedagog na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde působila až do roku 1996. Od tohoto roku až do současné doby vyučuje na Církevní  konzervatoři tamtéž. Od roku 1990 dodnes organizuje se svým manželem Václavem Vaculovičem v rámci občanského sdružení Umělecká iniciativa Kroměříž (jehož je předsedkyní) Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením– Forfest Czech Republic. Stále veřejně vystupuje– má houslové recitály, řídí vokální a instrumentální ansámbly, zpívá, komponuje. Ve sbornících kolokvia konaného jako bienále při festivalu Forfest publikuje své texty.

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Velikonoční mše na text Zdeňka Kozubíka pro jednohlasý sbor, flétnu, kytary a varhany, op. 2 (1971);
Laudetur Jesus Christus pro soprán, baryton, smyčcový orchestr a bicí, op. 17 (1994);
Milost dne pro sólový klavír (2 verze), op. 18 (1993);
VIA VICTIS. Dvouvětá skladba pro sólové housle, op. 27 (1998);
Neuveď nás v pokušení sebelítosti. Skladba pro sólové housle, op. 29 (2000);
Mše pro soprán a varhany, op. 30 (2000);
Písně Šalamounovy. Cyklus písní pro soprán a tenor s doprovodem klavíru na biblický text, op. 31 (1999).

Literatura:

www.forfest.cz
 
Terezie Fadrná

Datum poslední změny: 15.8.2008