Český hudební slovník osob a institucí

Valtová, Eva

Charakteristika: Cembalistka a klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.10.1973

Valtová, Eva, cembalistka a klavíristka, narozena 18. 10. 1973, Praha.
 
Studovala konzervatoř v Žilině obor klavír u Marty Singerové (maturita 1992) a konzervatoř v Teplicích (absolutorium 1994), obor klavír (u Petra Slavíka) a cembalo (u Rudolfa Zelenky). V letech 1994–99 absolvovala Hudební fakultu AMU v Praze (obor cembalo u Giedré Lukašité-Mrázkové). Od roku 1998 je posluchačkou Conservatoire National de Région Strasbourg (obor cembalo u Aline Zylberajch a basso continuo a komorní hra u Martina Gestera). Během svých studií se zúčastnila řady mezinárodních soutěží (mezinárodní cembalové soutěže Musica Antiqua van Vlaanderen v belgických Brugách roku 1998 – čestné uznání; cembalové soutěže Pražského jara roku 1999 – účast v semifinále; cembalové soutěže Fritze Neumeyera v německém Bad Krozingenu roku 2002 – první cena) a kurzů u nás i v zahraničí (Praha, Drážďany, Jeruzalém, Villacroze, Blankenburg). Spolupracovala s různými hudebními tělesy jako např. s Jihočeskou komorní filharmonií, Bendovým komorním orchestrem nebo Talichovým komorním orchestrem.

Literatura:

www.clavisagency.com/valtová
 
Petr Číhal
Datum poslední změny: 7.3.2006