Český hudební slovník osob a institucí

Vaníček, František

Charakteristika: Varhaník a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 23.12.1969

Vaníček, František, varhaník a pedagog, narozen 23. 12. 1969, Ústí nad Orlicí.
 
Hru na varhany absolvoval na pardubické konzervatoři u Josefa Rafaji, poté na hudební fakultě AMU v Praze u Jana Hory, kde promoval v roce 1994. V tomtéž roce také absolvoval studijní stáž na Akademii umění v Utrechtu, rovněž v oboru hra na varhany. V roce 2001 získal titul Ph.D. v oboru hudební teorie a pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Obdržel čestná uznání na Soutěži mladých varhaníků v Opavě v letech 1986 a 1988, druhou cenu v Interpretační soutěži Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Pardubicích roku 1988 a druhou cenu ve varhanní soutěži Voříškův Vamberk 93 (při neudělení první ceny). Na Mezinárodní varhanní soutěži Alberta Schweitzera v Nizozemsku skončil na druhém místě. O dva roky později zvítězil v konkurzu na stipendium Yamaha Music Foundation of Europe. Je pravidelným účinkujícím na festivalu Limburg v Nizozemí, Belgii a SRN. Spolupracuje s pěveckými sbory (Boni pueri, Kantiléna), sólisty a orchestry, s některými z nich také nahrál svých dosavadních deset alb.
 
Mezi lety 1993–95 byl ředitelem Základní umělecké školy Alfonse Muchy v Letohradě a od roku 1995 působí jako pedagog hry na varhany, varhanní improvizace a doprovodu a liturgického zpěvu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde založil a úspěšně akreditoval nový studijní obor chrámové hudby (2001) a v roce 2002 také obor hra na nástroj (varhany). Od roku 2003 je zde též vedoucím oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace. Od roku 1990 je uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě. Současně příležitostně publikuje odborné příspěvky v časopisech Hudební výchova a Talent.

Diskografie:

Wolfgang Amadeus Mozart – 3 Orgelstücke (KPBP 1994);
Petr Eben – Organ Works (Amabile 2000);
Gabriel Fauré – Requiem (KPBP 1995);
Vánoce při svíčkách (Tritón 1996);                 
Modern Czech Church Music (Antiphona 1997);
Jitro – Closing the Century (Amabile 1999);
Pěvecký sbor Da Capo (Amabile 2000);
Czech Boys Choir Boni pueri – on tour (Amabile 2000);
Písně zimní a vánoční (Amabile 2002).

Martin Gillár
Datum poslední změny: 31.3.2008