Český hudební slovník osob a institucí

Vik, Karel

Charakteristika: Violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity: 4.7.1919

Vik, Karel, violoncellista, narozen 4. 7. 1919, Praha.

Od roku 1938 studoval na Státní konzervatoři Praha obor violoncello pod vedením Karla Pravoslava Sádla. V roce 1942 studium  přerušil a odjel do Vídně, kde nastoupil do rozhlasového orchestru jako zástupce koncertního mistra violoncell. Do Prahy se vrátil roku 1945 a roku 1946 zde dokončil konzervatoř. Poté pokračoval ve studiu u Karla Pravoslava Sádla na AMU (1946–50). Jako violoncellista působil mezi lety 1945–83 v České filharmonii (roku 1970 jmenován jejím zasloužilým členem).  Mimo to byl společně s Rudolfem Novosadem, Václavem Kolouchem a Jaroslavem Kroffem členem kvarteta Českých filharmoniků (od roku 1959), koncertním mistrem violoncell v Českém komorním orchestru pod vedením Josefa Vlacha a vystupoval jako sólista se Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu a Karlovarským symfonickým orchestrem. Od poloviny osmdesátých let se věnoval pedagogické činnosti. Na AMU vyučoval interpretaci orchestrálních sól a partů a poté přešel na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež v Praze (dnešní Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla), kde vyučoval hře na violoncello v letech 1983–93.

Tomáš Svačina – Kateřina SmékalováDatum poslední změny: 14.7.2008