Český hudební slovník osob a institucí

Piskorsch, Rafael

(Raphael)
Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1880

Piskorsch, Rafael (psán též Raphael), houslař, zemřel 1880, Místek.
 
Jeho nástroje působí dojmem německé práce. Housle lakoval hnědým neprůhledným lakem. Jeho housle a viola jsou uloženy ve sbírce opavského muzea.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
Indra, Bohumír: Houslaři a varhanáři v Místku v 18. a 19. století (Časopis Slezského Muzea – B, XXXV, 1989, s. 263–264).
Neuwirth, Milan: Smyčcové nástroje ve sbírce Slezského muzea v Opavě (oborová práce, FF MU Brno 2003, s. 53, 57).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.12.2003