Český hudební slovník osob a institucí

Wutzelhofer, Sebastian 1)

(Wuzlhofer; Wutzlhoffer)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1730
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1759–1770

Wutzelhofer, Sebastian 1) (psán též Wuzlhofer; Wutzlhoffer), houslař, narozen 1730, Wollensdorf v Bavorsku, zemřel 1759–1770, Brno.
                      
V roce 1754 se mu narodil syn Sebastian. V roce 1756 přišel do Brna jako vyučený houslař. Jeho housle jsou pracovány podle Stainerova modelu. Používal velmi tmavý lak.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 123).
Kurfürst, Pavel: Brünner Geigenbauer I. Bernard Johann Wutzelhofer (1789–1861). (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 62, 1977, s. 227–223).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č.1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s.181).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.12.2003