Český hudební slovník osob a institucí

Schack, Anton Georg

Charakteristika: Výrobce klavichordů a varhan

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.5.1719

Schack, Anton Georg, výrobce klavichordů a varhan, zemřel 2. 5. 1719, Olomouc.
 
Do Olomouce přišel v roce 1709 z Valdic. V roce 1712 se zde oženil a v roce 1713 získal olomoucké měšťanské právo. V jeho pozůstalosti bylo vedle varhanářských výrobků nalezeno též osm klavichordů, z toho pět nedokončených.

Literatura:

Sehnal, Jiří: Varhanáři na Moravě 1500–1880. 2. část M–Z (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 65, 1980, s. 111).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 1.12.2003