Český hudební slovník osob a institucí

Werner-Breut, Karl

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 4.9.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1950 Zemřel po 1950

Werner-Breut, Karl, houslař, narozen 4. 9. 1887, Schönbach, zemřel po 1950, Luby u Chebu.
 
Syn schönbašského houslaře Franze Wernera-Breuta. V letech 1901–04 se u svého otce vyučil a jako tovaryš pracoval v jeho dílně až do roku 1906. Poté odešel jako tovaryš k houslaři Andreasi Gläslovi do Hamburku, kde byl do roku 1907. V tomto roce přešel k hamburskému houslaři Georgu Winterlingovi. U něj pracoval do roku 1910. U houslaře Siebenhünera v Curychu pracoval do roku 1911 a v letech 1911–12 opět u Georga Winterlinga v Hamburku. Po návratu z první světové války se osamostatnil v Schönbachu. Za dobu svého samostatného působení postavil 660 houslí, asi 40 viol a asi 30 violoncell. Po druhé světové válce nastoupil zaměstnání v n. p. Cremona v Lubech. Pracoval podle Stradivariho. Byl výborným opravářem.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 116–117).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003