Český hudební slovník osob a institucí

Havlíček, František 1)

Charakteristika: Houslař-samouk

Datum narození/zahájení aktivity: 29.11.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.1.1948

Havlíček, František 1), houslař-samouk a sklářský dělník, narozen 29. 11. 1871, Jiřičky u Jaroměře, zemřel 29. 1. 1948, Dvůr Králové.
 
Jako houslař se osamostatnil v Doubravici u Dvora Králové. Nástroje začal stavět až po důkladné teoretické přípravě, což se projevilo na jejich kvalitě a řemeslném zpracování. Byl výborným řezbářem, o čemž svědčí hlavice jeho houslí. Za svůj život zhotovil asi šedesát houslí a čtyři violy.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 52).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.12.2003