Český hudební slovník osob a institucí

Bittner, Michal

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 16.1.1975

Bittner, Michal, houslař, narozen 16. 1. 1975, Cheb.
 
Vyučil se v Středním odborném učilišti v Lubech u Chebu pod vedením houslařů Emila Lupače a Karla Zadražila. Pod vedením houslařů Josefa Holpucha a Jana Lorenze dosáhl ve stavbě smyčcových nástrojů mistrovství. Po vyučení se osamostatnil v Lubech u Chebu, kde se věnuje stavbě houslí a viol. Spolupracuje s lubskou firmou Akordkvint.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003