Český hudební slovník osob a institucí

Fronk, Jan

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 16.3.1964

Fronk, Jan, houslař, narozen 16. 3. 1964, Brno.
 
V roce 1982 ukončil pod vedením houslaře Karla Cába Střední odborné učiliště v Lubech u Chebu. Po vyučení pracoval v lubské firmě Cremona ve výrobě koncertních houslí, viol a violoncell. Pod vedením houslařů Josefa Dvořáka a Aloise Šibala dosáhl v roce 1991 mistrovství ve stavbě smyčcových nástrojů. Osamostatnil se v Lubech u Chebu, kde se věnuje stavbě houslí, viol a violoncell. Spolupracuje s lubskou firmou Akordkvint.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003