Český hudební slovník osob a institucí

Holpuch, Josef

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 25.8.1934

Holpuch, Josef, houslař, narozen 25. 8. 1934, Žitomír (Ukrajina).
 
V roce 1949 začal navštěvovat houslařskou školu v Lubech u Chebu pod vedením houslaře Josefa Pötzla. Po absolvovování pokračoval ve studiu na mistrovské škole pod vedením houslařů Josefa Pötzla a Josefa Vávry. V roce 1954 ukončil studium. Osamostatnil se v Lubech, kde staví housle a violy podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Spolupracuje s lubskou firmou Akordkvint.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003