Český hudební slovník osob a institucí

Šibal, Alois

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 13.7.1943

Šibal, Alois, houslař, narozen 13. 7. 1943, Svatá Helena (Rumunsko).
 
V roce 1948 se se svými rodiči přestěhoval do Československa. Houslařem se vyučil u Václava Levého a Josefa Vávry. Mistrovské studium absolvoval u houslařů Wilibalda Wilfera a Emila Lupače. Osamostatnil se v Lubech, kde staví housle a violy podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Spolupracuje s lubskou firmou Akordkvint.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 3.12.2003