Český hudební slovník osob a institucí

Mikulášek, Jakub

Charakteristika: Výrobce dřevěných dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 25.7.1823
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.5.1890

Mikulášek, Jakub, výrobce dřevěných dechových nástrojů, narozen 25. 7. 1823, Žamberk, zemřel 18. 5. 1890, tamtéž.
 
V muzeu ve Vysokém Mýtě je uložena jeho flétna, která je po řemeslné stránce na poměrně vysoké úrovni.

Literatura:

Němcová, Gabriela: Sbírka hudebních nástrojů v muzeu Aloise Vojtěcha Šembery ve Vysokém Mýtě, bakalářská práce (ÚHV FF MU Brno 2001, s. 55–56).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.12.2003