Český hudební slovník osob a institucí

Vodňanský, Jaroslav

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 26.4.1936

Vodňanský, Jaroslav, dirigent, narozen 26. 4. 1936, České Budějovice.
 
Studoval na pražské konzervatoři (violoncello, dirigování) a na AMU (dirigování u Aloise Klímy a Václava Smetáčka), kterou absolvoval roku 1965. Za svou kariéru působil v několika orchestrech (Východočeský státní komorní orchestr Pardubice 1969–71, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého 1971–78, Středočeský symfonický orchestr Poděbrady 1972–74, Státní  komorní orchestr Žilina – od roku 1990). Roku 1975 založil a deset let vedl (šéfdirigent od roku 1981) Jihočeský státní komorní orchestr v Českých Budějovicích (později přejmenován jako Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice). Byl finalistou dirigentské soutěže v roce 1970. Působil také jako vedoucí dechového komorního souboru Armonia Slovacca. Věnoval se též pedagogické činnosti na Konzervatoři v Žilině (1992–93), na pražské konzervatoři (1994–2000) a na konzervatoři v Českých Budějovicích (1999–2001). Pedagogicky působil na dirigentských kurzech v Jižní Koreji (1999–2001). Vyšly o něm články a kritiky v USA, Německu, Španělsku, Jižní Koreji a jiných zemích.

Literatura:

Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
Antonín Libicher
Datum poslední změny: 28.3.2006