Český hudební slovník osob a institucí

Urbánek, Václav

Charakteristika: Houslař


Urbánek, Václav, houslař, polovina 20. století, Opava.
 
Dílnu měl na Mendlově ulici 24 v Opavě. Jeho viola d´amoure z roku 1957 je uložena ve sbírkách opavského muzea.

Literatura:

Neuwirth, Milan: Smyčcové nástroje ve sbírce Slezského muzea v Opavě (oborová práce, FF MU Brno 2003, s. 58–59).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 5.12.2003