Český hudební slovník osob a institucí

Lederhofer, Ottomar

Charakteristika: Výrobce harmonik


Lederhofer, Ottomar, výrobce harmonik, konec 19. a začátek 20. století, Opava.
 
Vyráběl harmoniky a opravoval smyčcové nástroje, s nimiž též obchodoval.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 78).
Neuwirth, Milan: Smyčcové nástroje ve sbírce Slezského muzea v Opavě (oborová práce, FF MU Brno 2003, s. 66).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 5.12.2003