Český hudební slovník osob a institucí

Schalowetz, Franz

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 13.10.1858
Datum úmrtí/ukončení aktivity: po roce 1933

Schalowetz, Franz, houslař, narozen 13. 10. 1858, Most, zemřel po roce 1933, tamtéž.
 
V roce 1884 se osamostatnil Mostě. Zúčastnil se několika výstav. Jeho nástroje jsou střední jakosti.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 99).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 30.12.2003